Masterclass crisisbeheersing bestuurders en leden crisisteams zorgsector

Diverse data in 2018 - Zeist 
(eerstvolgende Masterclass is op 19 april/17 mei 2018)

Zorginstellingen zijn zich steeds beter aan het voorbereiden op grootschalige externe en interne rampen en crisissituaties. Het goed functioneren van crisisteams is daarbij erg belangrijk. In het bijzonder geldt dat voor bestuurders die doorgaans leiden geven aan deze teams. Zij dienen op het terrein van integrale veiligheid, continuïteit van zorg, crisisbeheersing en rampenbestrijding een visie en beleid te ontwikkelen en mensen en middelen voor de uitvoering daarvan vrij te maken. Kennis en kennissennetwerk zijn voor bestuurders en leden van crisisteams dan ook onontbeerlijk. Speciaal voor deze doelgroep heeft SVDC een Masterclass Crisisbeheersing ontwikkeld.

Doelstelling
De hoofddoelstelling van de Masterclass is bewustwording en kennisverdieping van het beleidsterrein continuïteit van zorg, integrale veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding. Afgeleide doelstellingen zijn het kunnen uitvoeren van en zelfevaluatie en het opbouwen van een relatienetwerk.

Doelgroep
De doelgroep van de Masterclass bestaat uit bestuurders en leden crisisteams van ziekenhuizen, GGD- en ambulancediensten, huisartsenverenigingen en huisartsenposten, instellingen voor geestelijke gezondheidszorg, verpleeg- en verzorgingstehuizen, revalidatiecentra, gehandicaptenzorg en overige ketenzorgpartners (geaccrediteerd voor medisch specialisten/artsen).
Het deelnemersaantal per Masterclass is minimaal 12 en maximaal 20 personen. 

Inhoud
Thema’s die bij de Masterclass aan de orde kunnen komen zijn onder andere:

 • Een (bestuurlijke) visie op integrale veiligheid, crisisbeheersing en rampenbestrijding.
 • Zijn de risico’s goed in kaart gebracht?
 • Zicht krijgen op het multidisciplinaire regionale en landelijke veiligheidsbeleid.
 • Is de crisisplanvorming op orde en wordt deze periodiek geactualiseerd?
 • Wordt er goed invulling gegeven aan opleiden, trainen en oefenen?
 • Is er toezicht door middel van evaluaties waardoor men weet hoe het er voorstaat?
 • Leiderschap en crisiscommunicatie als tool of management bij crisisbeheersing.
 • Ethiek in crisisbesluitvorming (morele dilemma’s).

Het uitwerken van een opdracht voor de terugkommiddag.
 

           

PRAKTISCHE INFORMATIE
 

Programma
Hier leest u het programma van de Masterclass in 2018.

Data
De Masterclass neemt drie dagdelen in beslag onderverdeeld in een hele dag (incl. diner) en een terugkomsessie van een halve dag na ongeveer 4 weken.
De masterclass wordt structureel vier keer per jaar georganiseerd met inmiddels al zo'n 400 aanmeldingen vanuit diverse organisaties. Het gemiddelde beoordelingscijfer van de sessies is een 8.2. 

De data voor 2018 zijn:

 • 18 januari en terugkommiddag 8 februari (afgerond)
 • 19 april en terugkommiddag 17 mei
 • 6 september en terugkommiddag 27 september
 • 8 november en terugkommiddag 29 november

Accreditatie
Voor medisch specialisten/artsen die deelnemen aan deze Masterclass is accreditatie verleend door KNMG (30 medische beroepsgroepen) met 10 punten. 

Locatie
Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX Zeist.

Kosten
De deelnamekosten zijn € 1750,- excl. BTW inclusief vakliteratuur.

Aanmelding
U schrijft zich in door onderstaand formulier volledig in te vullen. (Indien u met meer collega's deel gaat nemen, dient eenieder zich separaat aan te melden). Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u een bevestiging en digitale factuur.
Uiterlijk 10 dagen voor de Masterclass ontvangt u een informatiemail waarin o.m. een routebeschrijving wordt meegestuurd. Inschrijving vindt plaats in volgorde van ontvangst. Inschrijving verplicht tot betaling. 

Annulering
Bij schriftelijke annulering berekenen wij € 50,- administratiekosten. Bij annulering vanaf 4 tot 2 weken voor de Masterclass wordt 60% van het bedrag in rekening gebracht. Bij afmelding binnen twee weken voor de Masterclass wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Indien u onverhoopt verhinderd bent is een van uw collega’s van harte welkom.
Terugkommiddag
Bij afmelding tijdens de plenaire (eerste) dag of daarna voor de terugkommiddag, is er mogelijkheid om deel te nemen aan de eerstvolgende terugkommiddag. In dat geval wordt additioneel 20% van het deelnamebedrag (excl. btw) in rekening gebracht.

AANMELDEN

188