Kenniskring 'Leiderschap & Communicatie in crisissituaties'

Huidige tijd vergt inspirerend leiderschap

Woensdag 26 september 2018

De Nederlandse samenleving wordt steeds meer geconfronteerd met complexe en sluimerende crisissituaties die een ontwrichtend karakter (kunnen) hebben. Voorbeelden daarvan zijn de kredietcrisis, de vluchtelingencrisis, epidemische infectieziekten, de aardbevingen in Groningen, georganiseerde criminaliteit, terreurdreiging en cybercrime. Daarnaast zijn er tendensen  waarneembaar dat er minder vertrouwen is van de burgers in de overheid, dat hulpdiensten als politie en defensie minder slagkracht hebben en dat het democratisch bestel onder druk staat met toenemende belangstelling voor populisme.

Deze onzekere tijd stelt hoge eisen aan onze bestuurlijke- en operationeel leidinggevenden. Er wordt steeds meer appel gedaan op crisismanagers die op inspirerende wijze weten te communiceren, authentiek en eerlijk zijn en bovenal geloofwaardigheid uitstralen.

Rond dit thema organiseren wij op 26 september een kenniskring met vier deskundige inleiders die vanuit verschillende invalshoeken het moderne leiderschap en de (crisis)communicatie als tool of management tijdens crisissituaties gaan belichten.

Hiernaast leest u het volledige programma. Klik hier voor de pdf versie.

Toelichting onderwerpen

Bas Eenhoorn

Bas Eenhoorn is een ervaren bestuurder die tal van crisissituaties heeft meegemaakt. Vanuit de praktijk zal hij aangeven welke eisen er worden gesteld aan (bestuurlijk) leiderschap in crisissituaties, waar de zwaartepunten liggen, waarom het vaak mis gaat en hoe we kunnen leren van ervaringen uit het verleden. Hij zal het publiek diverse handige tips aanreiken.

Hans Siepel

Recentelijk heeft communicatiedeskundige Hans Siepel zijn boek 'Het Godsbewijs' uitgegeven dat aan de deelnemers zal worden uitgereikt. In dit boek toont Siepel aan dat de Hermetische Wijsheid antwoorden geeft, waar zoveel mensen in dit onstuimig en onzeker tijdsgewricht naar op zoek zijn. Hij laat zien dat de wereldwijde crisis waar de mensheid op tal van fronten in terecht is gekomen, de crisis van de Verlichting is en hij doet een oproep om ‘wakker’ te worden en de geest welkom te heten.  Daarnaast reikt deze vertelling een gemeenschappelijke verhaal en fundament aan voor al die mensen en maatschappelijke groepen die nu nog als 'alternatief' worden weggezet.

Paul Nieuwenburg

Paul Nieuwenburg zal ingaan op de morele dilemma’s in crisisbesluitvorming waar beslissers in het publieke domein vaak mee worden geconfronteerd. Van zijn hand is ook het boek 'Ethiek in het openbaar bestuur' verschenen. Een onderwerp waar gek genoeg in de praktijk vrij weinig aandacht voor is. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden zal hij de toehoorder interessante handelingsperspectieven voorschotelen waar leidinggevenden voordeel bij kunnen hebben in de aanpak van complexe crisissituaties.

Emanuel Rutten

Wat is het verschil tussen besturen vanuit het oude systeemdenken en het nieuwe denken? We zullen met elkaar ontdekken dat ‘taal’, het communiceren in dat nieuwe denken, een cruciale factor is. In dit deel neemt filosoof Emanuel Rutten u mee op een geschiedkundige reis naar de kracht van taal. We ontdekken dat communiceren vanuit wijsheid fundamenteel verschilt van de huidige communicatieberoepspraktijk. Rutten zal onder andere ingaan op hoe het woord zich tot de werkelijkheid en waarheid verhoudt en hoe bestuurders de kracht van het woord kunnen benutten om ‘te begeesteren’ en tot het inzicht te komen dat communiceren het scheppen van (maatschappelijke) werkelijkheden is.

Programma kenniskring
 

14.00 - 14.50 u Ontvangst  
14.50 - 15.00 u

Welkom en introductie
Gert-Jan Ludden (voorzitter kenniskring)
 

15.00 - 15.45 u Leiderschap: minder protocol; meer intuïtie
Drs. Bas Eenhoorn (burgemeester gem. Amstelveen)
 
15.45 - 16.45 u Oude wijsheid als houvast voor modern leiderschap
Drs. Hans Siepel (communicatiedeskundige Amenti) 
 
16.45 - 17.45 u Buffet
 
 
17.45 - 18.45 u

Morele dilemma’s in crisisbesluitvorming
Prof.dr. Paul Nieuwenburg (hoogleraar politieke filosofie
Universiteit Leiden)

 

18.45 - 19.45 u De scheppende kracht van het woord
Dr.ir. Emanuel Rutten (docent filosofie Vrije Universiteit van Amsterdam)
 
19.45 - 20.00 u Samenvatting en afronding door voorzitter  

Doelgroep
Deze kenniskring beoogt bestuurders en beleidsmedewerkers bijeen te brengen van ministeries, provincies, veiligheidsregio’s, gemeenten, OM, politie, brandweer, GHOR, zorginstellingen, defensie, de waterkolom, het bedrijfsleven, kenniscentra en maatschappelijke instellingen. Ook anderen die geïnteresseerd zijn in dit onderwerp zijn van harte welkom. 

Organisatie en locatie
De organisatie van het seminar is in handen van SVDC, adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid. 
De kenniskring vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens.

Aanmelden
U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier (doorscrollen naar beneden). Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. De kosten bedragen € 135 p.p. excl. btw. p.p.(incl. buffet en boek 'Het Godsbewijs' van Hans Siepel). Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 115 excl. btw p.p. (iedere deelnemer moet zich wel separaat aanmelden). Voor voltijd studenten geldt een apart tarief in overleg met SVDC.

  

Annuleren
Bij annulering vóór 26 augustus 2018 brengen wij € 35 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 26 augustus 2018 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact

Heeft u nog vragen over deze kenniskring, dan kunt u contact opnemen met Helma IJsseldijk via h.ijsseldijk@svdc.nl of via 06-11370712.

Tijdens onze bijeenkomsten worden algemene sfeerfoto's gemaakt t.b.v. onze website met betrekking tot de nazorg voor de deelnemers en sprekers. Heeft u principiële bezwaren tegen publicatie van een foto waarop u in beeld bent, dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de bijeenkomst kenbaar te maken bij de ontvangsttafel na binnenkomst.

188