Kenniskring Crisisbeheersing Primair Onderwijs

Van sociale naar integrale veiligheid

Bent u goed voorbereid?
Denkt u regelmatig na over deze thema’s? Is er voldoende bewustwording? Maakt u periodiek een risicoanalyse? Beschikt u over een actueel crisisplan? Kent u uw veiligheidspartners binnen gemeente en veiligheidsregio? En als het mis gaat, is er dan binnen uw school een slagvaardige crisisorganisatie die weet wat hen te doen staat?
Over deze en andere thema’s kunt u uw kennis verbreden tijdens de interactieve en inspirerende Kenniskring Crisisbeheersing, die is toegesneden op de onderwijssector.

                 
 

Organisatie
De Kenniskring Crisisbeheersing wordt georganiseerd in samenwerking met BerkelBorghConsult.
Ondersteuning wordt geleverd door OinO-advies.

                    

Programma kenniskring
Het programma neemt een dagdeel in beslag en duurt van 13.00-16.30 uur. Tijdens de kenniskring wordt ingegaan op de actuele ontwikkelingen in het veiligheidsbeleid, risico-inventarisatie en zorgpunten, het integrale crisisplan, het belang van opleiden, trainen en oefenen, lessons learned, alsmede een kijkje in de keuken van verwante organisaties.

Doelgroep en aantal deelnemers
De kenniskring is bedoeld voor directeuren, bestuurders en toezichthouders in het primair onderwijs. Het aantal deelnemers is maximaal 15. Alleen stichtingsbesturen worden aangeschreven en kunnen intekenen.

Kenniskring voor uw vereniging of stichting?
Wij kunnen de Kenniskring Crisisbeheersing voor u in-company organiseren. De datum, het programma en de tijden worden in overleg vastgesteld. De kosten van de Kenniskring bedragen €1.950 (vrij van BTW, voor een groep van 15 deelnemers).

Aanmelden
Op de website van OinO advies, menu Service en Diensten/Trainingen op maat, leest u meer informatie over de kenniskring en de wijze van aanmelden.

Informatie
Klik hier voor de pdf.versie.
Met vragen kunt u contact opnemen met de afdeling backoffice van OinO te Voorst via telefoonnummer 088-4101050.

188