Congres 'Nieuwe perspectieven in crisismanagement'

Wat kunnen we leren van het buitenland?

Donderdag 22 november 2018

Naast rampen wordt de wereld en dus ook Europa steeds meer geconfronteerd met complexe crisissituaties. Recente voorbeelden daarvan zijn terreuraanslagen, kredietcrisis, vluchtelingencrisis, cybercrime, zoonotische infectieziekten en uitval van essentiële nutsvoorzieningen. In Nederland worden rampenbestrijding en crisisbeheersing in een adem genoemd terwijl dit toch duidelijk verschillende begrippen zijn. Rampenbestrijding is geprotocolleerd, beperkt zich veelal tot de traditionele hulpdiensten en wordt bottom-up opgeschaald. Crisisbeheersing is veel complexer, sluimerend van karakter, vergt handelen naar bevind van zaken, kent meer publiek-private samenwerking en heeft meer bestuurlijke focus.

De rampenbestrijding in Nederland is goed op orde. De aanpak van crisisbeheersing valt te verbeteren zo blijkt uit diverse onderzoeksrapporten. Interessant is het daarbij te kijken naar de lessen die we kunnen leren vanuit de praktijk en internationale crisissituaties en hoe die toepasbaar zijn op de Nederlandse situatie. 

Organisatie
Rond dit thema organiseren DIEM (Daily Impact Emergency Management; zie www.diem.nu) en SVDC (adviesbureau in crisisbeheersing en integrale veiligheid) een congres bij Hotel Restaurant Oud London te Zeist. Hiernaast leest u het volledige programma en hier in pdf

                      

Sponsoring: 
Clearview: Global leader in BCM software   
Wat is Clearview?

BCM Plus  

Sprekers


Patrick Lagadec
Internationaal vermaard onderzoeker, spreker, adviseur en schrijver over crisismanagement met eindeloze ervaring, zowel in Frankrijk als daarbuiten. De uitdagingen die vanuit de toekomst op ons afkomen vereisen volgens hem een geheel andere benadering dan een 'business-as-usual' houding. Patrick neemt u mee in een wereld vol chaos en onvoorspelbaarheid en zet u aan het denken waarbij hij zal aangeven hoe volgens hem de overgang van 'apply and conform' naar 'invent and create' eruitziet. Tijdens zijn presentatie zal hij ook ingaan op de 'Rapid Reflection Force', een methode om mensen te helpen zich voor te bereiden op totaal onverwachte gebeurtenissen.

Ramy El-Khoury
Het Midden-Oosten staat bekend als een toneel van extreme gewelddadigheden, waarbij de kritieke infrastructuur met regelmaat wordt vernietigd. Het is ingewikkeld de uitval van essentiële voorzieningen snel weer te herstellen voor een grote bevolkingsgroep die onder veelal barre omstandigheden moet leven. Hoe deze publiek-private aanpak vorm krijgt en wat wij als West-Europese samenleving daarvan kunnen leren vertelt ons Ramy El-Khoury.

Koen Gijsbers
Is cybercrime de nieuwe manier van oorlog voeren waarmee landen elkaar proberen te ontwrichten? Het lijkt er wel op en het heeft ook in Nederland al tot de nodige problemen geleid. Cybersecurity deskundige Koen Gijsbers heeft zich al jarenlang hierin verdiept en de patronen en regelmatigheden in kaart gebracht. De vraag is of Nederland en Europa zich voldoende voorbereiden op deze nieuwe dreiging? Zo nee, welke tips reikt Koen Gijsbers dan aan ter verbetering?

Glenn Schoen
In de Verenigde Staten, maar ook in bijvoorbeeld Duitsland en Finland worden scholen en andere instellingen regelmatig geconfronteerd met gewelddadige schiet- en steekincidenten. Ook Nederlandse (onderwijs)instellingen dienen zich hierop voor te bereiden. Nog niet zolang geleden ontstond er tumult toen een school in Hoogeveen dit wilde gaan oefenen. Hoe zit dat nu precies? Wat is verstandig voor scholen en andere instellingen om te doen in dit soort situaties? Dat vertelt ons terreurdeskundige Glenn Schoen.

Ida Haisma
De wereld om ons heen kampt met vele uitdagingen. Met een toenemende bevolking, urbanisatie en een afnemende biodiversiteit en beschikbaarheid van grondstoffen, terwijl wij ook moeten overstappen van fossiele brandstoffen op schone alternatieven en ontwikkelingen moeten faciliteren die elkaar steeds sneller opvolgen. In een wereld waar het ons omringende klimaat steeds vijandiger wordt, is onze afhankelijkheid van vitale infrastructuren steeds groter. Het belang van infrastructuren voor water, elektriciteit, data en mobiliteit kan niet veronachtzaamd worden. De complexiteit neemt almaar toe. SIM-CI zal toelichten hoe digitale oplossingen aangewend kunnen worden om het inzicht te vergroten en de greep op de toekomst te versterken.

Eelco Dykstra
Eelco heeft veel internationale crisissituaties bestudeerd en ook van nabij meegemaakt. Vanuit de praktijk heeft hij 9 universele knelpunten (nine universal roadblocks) opgetekend die steeds maar weer terugkeren en waarvoor het blijkbaar moeilijk is tot een structurele oplossing te komen. Welke obstakels zijn dit en zijn deze ook herkenbaar in het Nederlandse stelsel van rampenbestrijding en crisisbeheersing? Eelco Dykstra zal het publiek hier op interactieve wijze deelgenoot van maken.

Gert-Jan Ludden
Gert-Jan Ludden heeft samen met andere deskundigen twee boeken en een dertigtal artikelen geschreven over de verschillende invalshoeken van crisisbeheersing. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen hieruit zal hij tijdens het congres presenteren. Samen met de internationale bevindingen van Eelco Dykstra zal dit de input geven voor de afsluitende paneldiscussie met deskundigen uit de praktijk en het aanwezige publiek.

Paneldiscussie
Het panel met deskundigen is dusdanig samengesteld dat de publieke- en private sector, de kenniscentra, de volksvertegenwoordiging en de media zijn vertegenwoordigd.

Verklaring van Zeist
Het is de intentie aan het eind van het congres een concept Manifest Crisisbeheersing 2020 (Verklaring van Zeist) op te stellen. Dit Manifest met verbetersuggesties voor de crisisbeheersing in Nederland zal voor het einde van 2018 worden aangeboden aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid, als input voor aan te scherpen veiligheidsbeleid.

Programma* 

 8.15 u  Ontvangst   
 9.10 u Welkom en opening
Eelco Dykstra en Gert-Jan Ludden (dagvoorzitters)
 
 9.15 u

Crisis management propelled into the unknown
Patrick Lagadec (Internationaal expert, spreker, adviseur en onderzoeker in crisismanagement)
 

 

10.00 u

Wederopbouw na catastrofale gebeurtenissen
Midden-Oosten Libanon-Syrië

Ramy El-Khoury (Associate Rafik El-Khoury & Partners
General Manager of the UAE and CEO of KSA Offices)


10.45u

Pauze
 

 

 
11.15 u

Cybersecurity; Wereldwijd risico - Zijn we er klaar voor?
Koen Gijsbers (vm General Manager NATO’s IT en Cyber Agency) 

 

11.55 u

Active shooters: Laatste ontwikkelingen
Glenn Schoen (directeur Boardroom@Crisis BV

 

12.35 u

Veerkracht van kritische infrastructuur bij disrupties
Ida Haisma (Manager Digital Solutions Alliander/General manager SIM-CI a.i.) en Wessel Sluis (Service Delivery Manager SIM-CI)

 
13.05 u Lunch

 

 
14.05 u

Nine Universal Roadblocks
Eelco Dykstra (Voorzitter DIEM)

 

14.45 u

Poldermodel en crisisbeheersing in conflict
Gert-Jan Ludden (eigenaar SVDC)

15.15 u  

Pauze

 

 
15.45 u

Paneldiscussie en debat met publiek o.l.v. Gert-Jan Ludden
Dhr. Tijs van Lieshout (Voorzitter Raad directeuren Veiligheidsregio’s)
Dhr. Krishna Taneja (Directeur Nationale Veiligheid TNO defensie & veiligheid)
Prof. Dr. Rob de Wijk (Directeur Den Haag Centrum voor Strategische Studies)
Marno de Boer (Verslaggever Dagblad Trouw - redacteur Buitenlands- en Defensiebeleid)

 

   
   

16.45 u Samenvatting, 'Manifest crisisbeheersing Zeist' en afsluiting
Dagvoorzitters
 
17.00 u Borrel en additioneel buffet (voor hen die zich hiervoor aangemeld hebben)  

*onder voorbehoud, door onvoorziene omstandigheden zijn wijzigingen in het programma mogelijk
Locatie

Het congres vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist. Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de routebeschrijving als u met eigen vervoer komt.

Aanmelden

Het congres staat open voor maximaal 250 deelnemers. U kunt zich inschrijven via onderstaand aanmeldingsformulier (doorscrollen naar beneden). Na inschrijving ontvangt u een bevestiging en (digitale) factuur. De kosten voor deelname bedragen € 295 p.p. excl. btw. Bij gelijktijdige aanmelding van 2 of meerdere deelnemers vanuit eenzelfde organisatie bedraagt de prijs € 250 excl. btw per persoon (iedere deelnemer moet zich wel separaat aanmelden). Er is ook mogelijkheid om één dagdeel bij te wonen, de ochtend of de middag. Deze voorkeur kunt u ook aangeven op het onderstaande aanmeldingsformulier. Voor één dagdeel is de deelnameprijs € 175 excl. btw. Voor studenten geldt een gereduceerd tarief in overleg met de organisatie.

Boek 'Grip op Crisis'
Alle deelnemers aan het congres ontvangen het boek 'Grip op crisis'. Hier leest u meer over dit boek. Wenst u extra boeken te bestellen dan kunt u deze met 10% korting (€ 25 i.p.v. € 27,50) bestellen via onderstaand aanmeldingsformulier. Uw bestelling ligt dan klaar op 22 november. 

Buffet
Wanneer u gebruik wilt maken van een koud/warm buffet na afloop, dan wordt daarvoor additioneel € 45 p.p. excl. btw in rekening gebracht. Deze optie kunt u ook aangeven op het aanmeldingsformulier.

Annuleren
Bij annulering vóór 22 oktober 2018 brengen wij € 45 excl. BTW aan administratiekosten in rekening. Bij annulering na 22 oktober 2018 is het totale inschrijfbedrag verschuldigd. Bij annulering in geval van deelname aan één dagdeel bedragen de administratiekosten € 30 excl. BTW. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact

Heeft u vragen over het congres, dan kunt u contact opnemen met Helma IJsseldijk via h.ijsseldijk@svdc.nl of via 06-11370712.

Tijdens onze bijeenkomsten worden algemene sfeerfoto's gemaakt t.b.v. onze website met betrekking tot de nazorg voor de deelnemers en sprekers. Heeft u principiële bezwaren tegen publicatie van een foto waarop u in beeld bent, dan verzoeken wij u dit voor aanvang van de bijeenkomst kenbaar te maken bij de ontvangsttafel na binnenkomst.

188