Bestuurlijke Masterclass 'Leiderschap, Lessen coronacrisis & de Kracht van het woord'

'Van oud naar nieuw denken; van kennis naar wijsheid'

18/25 september 2020 

Inleiding

We leven in verontrustende crisistijden met, op het eerste gezicht, sombere vooruitzichten. De coronacrisis heeft veel van wat zo vanzelfsprekend was in de etalages van onzekerheid te kijk gezet. Bestuurders in politiek, overheid en de zorg hebben maatregelen en besluiten moeten nemen, waar zij zich voor de corona-uitbraak geen voorstelling van konden maken. Wat veel bestuurders nu wel duidelijk geworden is, is dat we in bijzondere tijden leven. Met veel meer crises dan alleen het coronaverhaal. Dat laatste wordt nog eens onderschreven door de wereldwijde opstand van vooral jongeren, die de oude machten bekritiseren en met luide stem een meer rechtvaardige samenleving eisen.

Kortom het lijkt erop dat we als mensheid en wereld in transitie zijn. Professor Jan Rotmans benoemt deze transitie als de overgang van het tijdperk van de institutionele werkelijkheid naar die van de menswerkelijkheid. We zien dat oude vertrouwde samenlevingsvormen worden afgebroken. De kritiek zwelt aan. Velen geloven dat de institutionele systeemaanpak niet meer van deze tijd is en de grote vraagstukken waar we als samenleving en mensheid voor staan niet kunnen oplossen. De stemmen in het publieke debat worden krachtiger voor een fundamenteel andere samenleving met andere patronen, dynamiek en oplossingen.  

Voor bestuurders betekent dat het geen eenvoudige opgave is. Op welk bestuurlijk kompas te varen als zoveel ter discussie staat? Welke kant kies je? Ben je meer hoeder en verdediger van de institutionele werkelijkheid of zet je de stap als medebouwer van een nieuw menstijdperk?  En zo ja, wat heb je daar dan voor nodig? Wat zijn nieuwe visies en analyses die van pas komen en hoe pas je die vervolgens in de praktijk toe? En wat betekent dit voor de communicatie? Dat alles daagt bestuurders uit en vraagt hen keuzes te maken. Maar ook om te leren om te gaan met bestuurlijke onzekerheid. De tijd van bestuurlijk schuilen is voorbij. Bestuurders zullen moeten kiezen tussen vasthouden aan het oude of meebewegen op weg naar een nieuw tijdperk.

In deze tweedaagse masterclass gaan we met elkaar op zoek naar antwoorden, waarbij het accent van  wetenschap verschuift naar inzichten en antwoorden die de oude, universele wijsheid ons aanreiken. Daarbij zal de bestuurlijke en politieke aanpak van de corona-pandemie als rode draad door deze masterclass lopen als illustratie van het spanningsveld tussen de vertrouwde, institutionele systeemoplossingen  en de zoektocht naar nieuwe antwoorden en inzichten. 

Nieuwsgierig geworden? Schrijf je in voor deze unieke bestuurlijke masterclass. Lees hier onderstaand programma in pdf

ProgrammaEerste dag

12.45 - 13.15 u Ontvangst 
13.15 - 14.00 u Kennismaking en introductie
14.00 - 15.30 u

'Over de coronacrisis als een keerpunt van het oude
naar een nieuw tijdperk’
Hans Siepel

15.30 - 15.45 u Pauze
15.45 - 17.00 u ‘Onzekerheidskunde als richting
naar een nieuw begrijpen’ 
Irene Nijhof
17.00 - 18.15 u Diner
18.15 - 19.45 u

'Een compleet nieuwe orde en samenleving op til' 
Maarten Zweers

19.45 - 20.00 u Reflecteren en afsluiting

Programma - Tweede dag

12.45 - 13.15 u Ontvangst 
13.15 - 14.00 u Inleiding Irene Nijhof en Hans Siepel
14.00 - 15.30 u 'Het huidige crisistijdsgewricht bezien in het licht van
de oude universele, hermetische wijsheid.
Een hoopvolle belofte!'
Hans Siepel
15.30 - 15.45 u Pauze
15.45 - 17.00 u 'Communiceren is het scheppen van werkelijkheden.
De kracht van taal als het scheppende woord’.
Emanuel Rutten
17.00 - 18.15 u Diner
18.15 - 19.45 u Oefenen met het woord. Als casus benutten we het actuele debat over institutioneel racisme. De deelnemers krijgen een casus voorgelegd met de opdracht een korte toespraak te schrijven en voor te dragen.
19.45 - 20.00 u Reflecteren en afsluiting

 
Toelichting sprekers
 

Informatie over de sprekers 
Klik op de naam van de spreker voor meer informatie

Hans Siepel                                Irene Nijhof                                    

                                       

     
Maarten Zweers                     Emanuel Rutten

                                 

Mogelijkheid tot incompay masterclass
Wilt u deze bestuurlijke masterclass als eendaagse bijeenkomst binnen uw eigen organisatie (incompany) organiseren, dan leest u achter deze hyperlink een toelichting en het programma.

Doelgroep
Deze Masterclass is specifiek bedoeld voor burgemeesters, wethouders, bestuurs- en directieleden van (semi) publieke instellingen en het bedrijfsleven.

Data
De Masterclass neemt 2 middagen in beslag en vindt plaats op vrijdagmiddag 18 én vrijdagmiddag 25 september 2020. 

Incompany
Het is tevens mogelijk om de masterclass incompany/als eendaagse bijeenkomst te volgen, neemt u daarvoor contact met ons op via info@svdc.nl of 06-51817733.

Locatie  
De Masterclass vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens. 

Aanmelden

Er kunnen maximaal 10 bestuurders deelnemen aan de Masterclass. Deelname geschiedt op volgorde van inschrijving. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier waarna u een bevestiging en (digitale) factuur ontvangt. De deelnamekosten bedragen € 1.995 p.p. excl. btw. Het deelnamebedrag is inclusief vakliteratuur. 

Annulering
Bij annulering tot een maand voor de Masterclass brengen wij € 75 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen een periode van 4 tot 2 weken voorafgaande aan de Masterclass is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de Masterclass is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met SVDC - Gert-Jan Ludden via nummer 06-51817733 of per e-mail gludden@svdc.nl

AANMELD-/BESTELFORMULIER

Hierbij meld ik mij aan voor de bestuurlijke masterclass

188