Bestuurlijke Masterclass 'Leiderschap & (crisis) Communicatie'

'Van oud naar nieuw denken; van kennis naar wijsheid'

18/25 september 2020 

Inleiding

Het is Albert Einstein geweest die opmerkte dat een systeem dat verantwoordelijk is voor de problemen die het creëert, nooit in staat is om diezelfde problemen op te lossen. Hoe actueel en urgent die woorden zijn, bewijst de hoeveelheid crises die zich nationaal en wereldwijd manifesteren. In ons land dreigen we op tal van fronten vast te lopen, omdat voor al deze vraagstukken binnen het bestaande politiek-intellectueel systeem geen oplossingen voorhanden zijn. Denk maar aan de grote tekorten in onderwijs, politie, zorgsector en andere publieke diensten. Maar ook de stikstofcrises, de vluchtelingenproblematiek en de ondermijning van de rechtstaat passen in dit rijtje.

Tegen die achtergrond kunnen we gerust spreken van een existentiële crisis van het bestaande systeem, waar oude denkwijzen en oplossingsrichtingen geen uitweg meer bieden. Transitieprofessor Jan Rotmans en met hem velen, zijn tot het inzicht geraakt dat we een tijdperk afsluiten en op weg zijn naar een nieuw tijdperk, met andere  denkwijzen, diagnoses en oplossingsrichtingen.

Voor bestuurders betekent dit dat het geen eenvoudige tijden zijn. Op welk bestuurlijk kompas te varen als zoveel ter discussie staat en onzeker is? En aan welke bestuurlijke kant sta je? De hoeders van het oude systeem of zet je de stap als bouwer van het ontwerp van een nieuw tijdperk? En zo ja, wat heb je daar dan voor nodig? Wat zijn die nieuwe visies en analyses en hoe pas je die in de praktijk toe? En wat betekent dit voor de (bestuurlijke) communicatie? Welke taal past het best in tijden van transitie?

Voor antwoorden op al deze vragen biedt deze masterclass uitkomst. In twee middagen nemen we u mee op reis. We reiken antwoorden aan over waarom dit tijdsgewricht inderdaad de existentiële crisis van het systeem is. Maar meer dan dat. We ontdekken dat het in essentie de crisis van de Verlichting is en gaan op zoek naar andere kennisbronnen uit een ver verleden die wel in staat zijn ons huidig tijdsgewricht te duiden en oplossingsrichtingen aan te reiken. Vervolgens ontdekken we dat deze nieuwe kijk van betekenis is voor de wijze waarop bestuurders met de samenleving communiceren, omdat communicatie het vermogen heeft tot het scheppen van (nieuwe) maatschappelijke werkelijkheden.

Nieuwsgierig geworden? Schrijf je in voor deze unieke bestuurlijke masterclass. Lees hier onderstaand programma in pdf

ProgrammaEerste dag

12.45 - 13.15 u Ontvangst 
13.15 - 14.00 u Kennismaking en introductie
14.00 - 15.30 u

'Over de crisis van de Verlichting en het einde
van een tijdperk’
Hans Siepel

15.30 - 15.45 u Pauze
15.45 - 17.00 u ‘Onzekerheidskunde als richting
naar een nieuw begrijpen’ 
Irene Nijhof
17.00 - 18.15 u Diner
18.15 - 19.45 u

'Een compleet nieuwe orde en samenleving op til' 
Maarten Zweers

19.45 - 20.00 u Reflecteren en afsluiting

Programma - Tweede dag

12.45 - 13.15 u Ontvangst 
13.15 - 14.00 u Inleiding Irene Nijhof en Hans Siepel
14.00 - 15.30 u 'Van rationeel naar geestelijk
denken. Van Verlichting naar de hermetische wijsheid'
Hans Siepel
15.30 - 15.45 u Pauze
15.45 - 17.00 u 'Communicatie als het
scheppende woord’. De kracht van taal
Emanuel Rutten
17.00 - 18.15 u Diner
18.15 - 19.45 u Oefenen met het woord. De deelnemers schrijven zelf
een tekst en presenteren deze en ontdekken de
werkelijkheid scheppende kracht van het woord en taal
19.45 - 20.00 u Reflecteren en afsluiting

 
Toelichting sprekers
 

Informatie over de sprekers 
Klik op de naam van de spreker voor meer informatie

Hans Siepel                                Irene Nijhof                                    

                                       

     
Maarten Zweers                     Emanuel Rutten

                                 

Mogelijkheid tot incompay masterclass
Wilt u deze bestuurlijke masterclass als eendaagse bijeenkomst binnen uw eigen organisatie (incompany) organiseren, dan leest u achter deze hyperlink een toelichting en het programma.

Doelgroep
Deze Masterclass is specifiek bedoeld voor burgemeesters, wethouders, bestuurs- en directieleden van (semi) publieke instellingen en het bedrijfsleven.

Data
U kunt zich door middel van onderstaand inschrijfformulier aanmelden voor de Masterclass. De Masterclass neemt 2 middagen in beslag.

Incompany
Het is tevens mogelijk om de masterclass incompany/als eendaagse bijeenkomst te volgen, neemt u daarvoor contact met ons op via info@svdc.nl of 06-51817733.

Locatie  
De Masterclass vindt plaats in Hotel Restaurant Oud London, Woudenbergseweg 52, 3707 HX te Zeist.
Oud London ligt op nog geen 10 minuten afstand van Station Driebergen-Zeist. U kunt Oud London per bus of taxi bereiken of een OV-fiets huren. Klik hier voor de bereikbaarheidsgegevens. 

Aanmelden

Er kunnen maximaal 12 bestuurders deelnemen aan de Masterclass. Deelname geschiedt op volgorde van inschrijving. U kunt zich aanmelden via onderstaand formulier waarna u een bevestiging en (digitale) factuur ontvangt. De deelnamekosten bedragen € 1.995 p.p. excl. btw. Het deelnamebedrag is inclusief vakliteratuur. 

Annulering
Bij annulering tot een maand voor de Masterclass brengen wij € 75 aan administratiekosten in rekening. Bij annulering binnen een periode van 4 tot 2 weken voorafgaande aan de Masterclass is 50% van het inschrijfgeld verschuldigd. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de Masterclass is het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Uiteraard kan een deelnemer altijd kosteloos door een collega worden vervangen.

Contact
Voor vragen kunt u contact opnemen met SVDC - Gert-Jan Ludden via nummer 06-51817733 of per e-mail gludden@svdc.nl

AANMELD-/BESTELFORMULIER

Hierbij meld ik mij aan voor de bestuurlijke masterclass

188