Seminar Moderne crisisbeheersing onder de loep'

Ervaringen en lessen uit de praktijk

In Zeist organiseerden wij op donderdag 26 november jl. het seminar 'Moderne crisisbeheersing onder de loep'. 

Vanwege de coronamaatregelen werd het programma online via livestream uitgezonden.
Een zestal deskundigen hebben vanuit verschillend perspectief een presentatie verzorgd over hybride dreigingen, aanpak coronavirus, klimaatverandering, de inrichting van ons veiligheidsbestel, leiderschap in crisissituaties en de rol van Slachtofferhulp Nederland.

Het seminar werd gestreamd door Easylivestream

   

Programma 
Het volledige programma kunt u hier nog eens nalezen.

Verslag
Het verslag van het seminar leest u hier

Presentaties
De presentaties van de sprekers kunt u via deze link en ook deze link nog eens terugkijken.
Klik hier voor achtergrondinformatie over de sprekers.

Aanvullende documenten
Klik hier voor het Cybersecuritybeeld Nederland 2020 (CSBN 2020)
Klik hier voor het document; Een duiding van het fenomeen 'hybride dreiging'
Klik hier voor de publicatie van het verslag in de editie december 2020 van het blad Beveiliging

218