Seminar met boekpresentatie 'Crisisbeheersing Witte Kolom'

Continuïteit van zorg onder buitengewone omstandigheden

31 januari 2018
Sinds 2008 loopt er een stimuleringsprogramma vanuit het Ministerie van VWS om de zorgsector voor te bereiden op grootschalige rampen- en crisissituaties. Inmiddels heeft dat programma tot mooie resultaten geleid. Toch zijn er nog diverse terreinen waar verbetering mogelijk is, zo blijkt voornamelijk uit praktijkervaring van daadwerkelijke crisissituaties of uit onderzoek daarnaar. Op 31 januari 2018 werd daarover een uniek boek gepresenteerd onder de titel: Crisisbeheersing Witte Kolom; continuïteit van zorg onder buitengewone omstandigheden.
Eindredacteurs Gert-Jan Ludden en Fred Zaaijer vonden deskundigen bereid rond negen uiteenlopende thema’s een hoofdstuk te schrijven. Het is de eerste keer dat zoveel praktijkervaring is gebundeld in een boek met heldere conclusies en aanbevelingen voor functionarissen die werkzaam zijn binnen het vakgebied veiligheid en crisisbeheersing. Niet alleen voor zorginstellingen relevant, maar ook interessant voor personen en organisaties die daaraan gelieerd zijn.
Tijdens een seminar op 31 januari 2018 werd het boek gepresenteerd en gaven alle auteurs een toelichting op hun hoofdstuk.

Presentaties van de sprekers

 • Presentatie Hans Siepel
  'Woorden van zorg'
 • Presentatie Henk van der Steeg 
  'Wat leert calamiteitenonderzoek in de langdurige zorg ons'
 • Presentatie Arie van Alphen
  'Bestuurlijk leiderschap bij crisisbeheersing in zorginstellingen'
 • Presentatie Jan van Dam
  'Evacuatie Meander MC Amersfoort'
 • Presentatie Marcel Van der Auwera
  'Terroristische aanslagen Brussel en Zaventem'
 • Presentatie Anne Brants
  'The quake that shook Everest'
 • Presentatie Eric Luiijf
  'Cyber in zorginstellingen: een slecht beheerst risico'
 • Presentatie Merel Langelaar
  'Bonte vlekken in de witte kolom: Dreiging dierziektes voor de volksgezondheid'
 • Presentatie Harry Eggens
  'Sint Maarten na de orkaan: uitdagingen/innovaties in de noodhulp'

Verslag
Klik hier voor het verslag van het seminar.
Het boek kan via deze link besteld worden.

218