Seminar De Nieuwe Revolutionaire Golf

Waarom burgers zich van hun leiders afkeren

Op donderdag 13 april 2017 organiseerde SVDC het seminar De Nieuwe Revolutionaire Golf. Dit seminar was gebaseerd op het boek dat Rob de Wijk eind december 2016 heeft uitgegeven onder gelijkluidende titel. Er is momenteel sprake van een wereldwijde institutionele crisis. Het boek geeft een antwoord op de vraag waarom burgers zich van hun leiders afkeren. Het is niet eerder voorgekomen dat zoveel ingrijpende ontwikkelingen samenvielen en elkaar versterkten: verschuiving van de economische, dus politieke macht naar het oosten, opstanden en ontwrichting in het Midden-Oosten en Noord-Afrika met terrorisme en vluchtelingenstromen tot gevolg, een conflict met Rusland, een financiële crisis en een nieuwe industriële revolutie die banen overbodig maakt. Populisten roepen dat ze onze welvaart en veiligheid kunnen beschermen, maar de Wijk betwijfelt of zij dit waar kunnen maken. Een nieuw soort leider zal de burger uit het dal moeten halen. Rob de Wijk gaf een analyse van zijn boek.

Hans Siepel had daarna een radicaal andere benadering vanuit de oude hermetische wijsheid over ons huidige tijdsgewricht. Met een hoopvolle boodschap hoe we wel uit deze opeenstapeling van crises de weg kunnen terugvinden naar een meer vreedzame (internationale) samenleving en hoe bestuurders en politici in het licht daarvan zouden kunnen acteren. In zijn boek Doornroosje en de Apocalyps geeft Siepel een antwoord hoe de wereldwijde institutionele crises zijn te verklaren.

Tenslotte gaf Jack de Vries als oud politicus en trendwatcher zijn analyse van de huidige instabiele veiligheidssituatie in de wereld en waar volgens hem de oplossingsrichtingen zijn te vinden. Vanuit het internationale perspectief maakte hij de vertaalslag naar de nationale (politieke) situatie.Verslag

Hier leest u het verslag van het seminar.

Presentaties

Presentatie Rob de Wijk
Presentatie Hans Siepel
Presentatie Jack de Vries

Aanvullend document

Klik hier voor het artikel in het Brabants Dagblad 'Nederland sterker uit de crisis?' (april 2017)

Onderstaand een foto impressie van het seminar.

218