Seminar Crisisbeheersing Zorgsector naar een hoger niveau

Woensdag 17 februari 2016 - Oud London te Zeist

De zorgsector bereidt zich al enkele jaren voor op grootschalige rampen- en crisissituaties. Een gezamenlijk referentiekader daarbij is het kwaliteitskader crisisbeheersing en OTO. De focus ligt voornamelijk op de handelwijze van het tactisch en strategisch (bestuurlijk) niveau en is gericht op zowel externe- als interne crisissituaties. Praktijkervaring wijst uit dat de belangrijkste onderwerpen zijn: het goed kunnen doorgronden van het kwaliteitskader, (bestuurlijk) leiderschap, een professionele risicoanalyse, het opstellen van een integraal risicoplan, een moderne en creatieve kijk op opleiden, trainen en oefenen en het spiegelen van de publieke sector aan ervaringen uit het bedrijfsleven. Deze thema's kwamen aan de orde tijdens het seminar op 17 februari 2016 te Zeist.

Organisatie

Het seminar vond plaats in Hotel Restaurant Oud London te Zeist en werd georganiseerd door SVDC, advies in crisisbeheersing, ondersteund door Turnaround Communicatie en Peter Koch van Stripstudio NL. 
Hiernaast leest u het verslag en de presentaties.

Verslag van het seminar
Verslag

Presentaties van de sprekers
Presentatie Henk van der Steeg
Presentatie Jan Klein
Presentatie Gerard Gerritsen
Presentatie Jan van Dam
De presentatie van Jos Vinckemöller wordt alleen in besloten kring vertoond.

218