Seminar Crisisbeheersing Zorgsector 16 november 2017

Lessen en actuele ontwikkelingen

Donderdag 16 november 2017 - Zeist

Crisisbeheersing in de zorgsector krijgt veel aandacht. Dat is ook belangrijk omdat zorginstellingen steeds meer worden geconfronteerd met incidenten en calamiteiten. Het leren van gebeurtenissen uit het verleden helpt daarbij evenals het kennis nemen van relevante actuele ontwikkelingen. Tijdens dit seminar werd de aandacht gevestigd op de diverse themas, het volledige programma kunt u hier nog eens nalezen.

Presentaties van de sprekers

Klik hier voor de digitale versie van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en O(pleiden T(rainen O(efenen) 2.0
Klik hier voor ibMZ Bestuursmethodiek Brandveiligheid Jeugdzorg en Zorginstellingen mei 2010
Klik hier voor AIVD Kwetsbaarheidsanalyse spionage april 2010

218