Seminar crisisbeheersing in het onderwijs

Op woensdag 30 november 2016 organiseerde SVDC het seminar 'crisisbeheersing in het onderwijs'.
Regelmatig worden scholen geconfronteerd met incidenten of crisissituaties, of de gevolgen hiervan. Denk bijvoorbeeld aan brand, ernstig pestgedrag, radicalisering, zedendelicten, schietincidenten, uitval van ICT- of nutsvoorzieningen, radicaliseringsvraagstukken en fraude. Onderwijs moet in een veilige omgeving worden geboden; veiligheid en crisismanagement staan daarom steeds vaker op de agenda van schoolbesturen, de ministeries van OCW en VenJ, gemeenten, veiligheidsregio’s en operationele diensten.
Hier kunt u het programma nog eens nalezen.

Organisatie

Het seminar werd ondersteund door Marlène van Vijfeijken (verslaglegging/communicatieadviseur) en Peter Koch (cartoonist) en vond plaats in Hotel Restaurant Oud London te Zeist.
Hiernaast leest u het verslag en kunt u de presentaties nogmaals bekijken/openen.

218