Seminar Crisisbeheersing in het onderwijs 2017

If you fail to prepare, you prepare to fail

Woensdag 27 september 2017  - Zeist

Inleiding

Steeds vaker worden scholen geconfronteerd met calamiteiten. Voorbeelden daarvan zijn brand, schiet- en steekincidenten, radicalisering, alcohol- en drugsproblematiek, pestgedrag (via internet), zedendelicten, suïcides, fraude en integriteitskwesties. Ook de ‘ramp op afstand’, waarbij leerlingen zijn betrokken tijdens een uitstapje of verblijf in het buitenland, kent inmiddels meerdere voorbeelden. In juni 2017 was nog dit NOS bericht in de media te lezen. Deze zich plotseling aandienende crisissituaties vergen een adequate aanpak vanuit de schoolleiding.

Bent u goed voorbereid?

Denkt u regelmatig na over deze thema’s? Is er voldoende bewustwording? Maakt u periodiek een risicoanalyse? Beschikt u over een actueel en integraal crisisplan? Kent u uw veiligheidspartners binnen de gemeente en de veiligheidsregio? En als het mis gaat, is er dan binnen uw school een slagvaardige crisisorganisatie met vakbekwame medewerkers die weten wat hen te doen staat? Over deze en andere thema’s kon men de kennis verbreden tijdens het Seminar crisisbeheersing in het onderwijs op 27 september jl. in Hotel-Restaurant Oud London te Zeist. Het programma bood een plenair gedeelte en in de middag zes verschillende workshops. Hiernaast leest u het verslag en de presentaties, hieronder staan de foto's gepubliceerd.

Verslag

Klik hier voor het verslag van het seminar
Klik hier voor het verslag dat is gepubliceerd in de oktober 2017 editie van het magazine Beveiliging.

Presentaties van de sprekers/workshops

Klik hier voor de digitale versie van het Kwaliteitskader Crisisbeheersing en O(pleiden T(rainen O(efenen) 2.0

218