Kenniskring 'Leiderschap & Communicatie in crisissituaties'

De Nederlandse samenleving wordt steeds meer geconfronteerd met complexe en sluimerende crisissituaties die een ontwrichtend karakter (kunnen) hebben. Voorbeelden daarvan zijn de kredietcrisis, de vluchtelingencrisis, epidemische infectieziekten, de aardbevingen in Groningen, georganiseerde criminaliteit, terreurdreiging en cybercrime. Daarnaast zijn er tendensen waarneembaar dat er minder vertrouwen is van de burgers in de overheid, dat hulpdiensten als politie en defensie minder slagkracht hebben en dat het democratisch bestel onder druk staat met toenemende belangstelling voor populisme. Deze onzekere tijd stelt hoge eisen aan onze bestuurlijke- en operationeel leidinggevenden. Er wordt steeds meer appel gedaan op crisismanagers die op inspirerende wijze weten te communiceren, authentiek en eerlijk zijn en bovenal geloofwaardigheid uitstralen.
Rond dit thema organiseerden wij op 26 september 2018 een Kenniskring met vier deskundige inleiders vanuit verschillende invalshoeken die het moderne leiderschap en de (crisis)communicatie als tool of management tijdens crisissituaties hebben belicht.

Klik hier voor meer informatie over het boek van dr.ir. Emanuel Rutten 'Het retorische weten' (een bundeling teksten over retorica, dialectiek en kenleer, het sublieme en het auratische, zingeving en zijnsdenken, speculatief realisme, betekenis en vrijheid, de vraag of de filosofie in haar bestaan wordt bedreigd, en liefde en lijden) 

Klik hier voor meer informatie over het boek Grip op crisis - van klassieke rampenbestrijding naar moderne crisisbeheersing- en hier voor het boek Crisisbeheersing Witte Kolom (zorgsector)  - continu├»teit van zorg onder buitengewone omstandigheden -  

Klik hier voor de presentaties van de Kenniskring.

Onderstaand een foto impressie van de bijeenkomst, klik op een foto voor een vergroting.

218